תקנון האתר

כללי:
האתר
screen-mobile.co.il משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה בחנות זו, והוא מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המזמין ובין החנות והחברה.  הקונה מצהיר כי הוא קרא את התקנון בקפידה ומסכים לתוכנו.
רשאים להשתמש ולרכוש באתר בני 18  ומעלה.
אישור חברת האשראי לעסקה ולגביה, הוא תנאי הכרחי לתוקף העסקה ואישור ההזמנה. לא תהא עסקה ללא הזמנה מאושרת. רכישת מוצר בצורת טופס הזמנה או באמצעות הזמנה טלפונית מהווה הסכמתך לקבל ולאשר את התקנון ואת תנאיו.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.


הזמנת מוצרים:
באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרים כאשר ליד מרבית המוצרים מוצג מידע רלוונטי.  ליד כל תמונת מוצר מוצג מידע אודותיו.  במקרה שהמוצר שהזמנת חסר במלאי היצרן / היבואן / הספק, תשלח אליך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך ו/או באמצעות הטלפון ע”י נציגנו.
סקרין מובייל שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל, או לסרב לספק מוצר ו/או שירות המוצע על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו מעודכן, שגוי, שלם או נכון בזמן ההזמנה או לאחריו, או אם יש לה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
יובהר כי ביצוע הזמנה של מוצר באמצעות האתר הינה באחריות המזמין ולא תהיה למזמין כל טענה בדבר הטעיה או מידע חסר של המוצר, אלא אם הוצג בפניו מידע מטעה כהגדרתו בחוק.


מחירים:
כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת.  סקרין מובייל רשאית לבצע שינויים במחירי המוצרים, בדמי הטיפול והמשלוח בכל עת וללא הודעה מוקדמת.  המחיר התקף הוא המחיר המפורסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.  כל המחירים המופיעים באתר הינם עבור מוצרים בסיסיים ובהתאם למפרט המתואר. עבור תוספות שונות שלא במחיר הבסיסי יגבה תשלום נוסף. בחלק מהמקרים, המחירים המפורסמים באתר הינם מחירים מיוחדים לגולשים ומחייבים קניה באמצעות האתר.


אמצעי תשלום:
ניתן לשלם בחנות האתר באמצעות כרטיסי האשראי השונים ובלבד שניתן להשתמש בסוג הכרטיס כפי שיופיע באתר מעת לעת, או באמצעות העברה בנקאית ע״פ הפרטים שיעודכנו מעת לעת.


הפצה/משלוחים:

דמי המשלוח ייגבו מהקונה עפ”י המחיר המצוין בדף מוצר, בהתאם לסוג המשלוח (דואר שליחים, רשום וכו׳) והיעד המבוקש. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מחנותנו – סקרין מובייל בתיאום מראש.

מוסכם כי במקרה של הזמנה ואיסוף עצמי ע”י הלקוח לא יגבו דמי משלוח.

חשוב: באחריות הלקוח לוודא מראש לפני הגעה למקום האיסוף כי אכן המוצר קיים במלאי וזמין לאיסוף.


מועד אספקה:

סקרין מובייל תפעל כמיטב יכולתה על מנת לספק למזמין המוצרים כפי שהוזמנו עד  12 ימי עסקים ממועד קבלת אישור ההזמנה, לרבות אישור מחברת האשראי
/ אנו עושים ונעשה כמיטב יכולתנו להקדים את זמן האספקה.
הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים במשלוח במקרים הבאים: במידה ולא הושארו הפרטים הדרושים לביצוע ההזמנה, אירועים שאינם בשליטת החנות כדוגמת שביתות, השבתות, תקלות במחשוב ותקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות הדואר, פעולות איבה ו/או כוח הטבע.  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, סקרין מובייל תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

הזמנה שגויה:
אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור המזמין פרטים שגויים לא תוכל החנות לוודא כי ההזמנה תגיע ליעדה. כאשר האחריות במקרה כגון זה תהא על המזמין. במקרה שהמוצרים יחזרו אל החנות עקב פרטים שגויים ו/או מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים, נכונים  ועדכניים בהזמנה. מסירת פרטים כוזבים אסורה ומהווה עבירה פלילית עפ”י הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.  העושה כן, צפוי להליכים משפטיים פלילים ואזרחיים.


פרטיות:
הפרטים האישיים שנמסרים בעת ההזמנה ישמרו במאגר המידע של האתר, וזאת כדי להשלים את פעולות הרכישה שביצעת. ככל ויהא תשלום באמצעות אשראי פרטי התשלום לא יישמרו באתר ו/או בחנות.

סקרין מובייל משקיעה משאבים ונוקטת באמצעים המקובלים למניעת חדירה לאתר ופגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים.  אישור תקנון זה מהווה הסכמה כי לא תהא למשתמש כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד מפעילי החנות ו/או מי מטעמם עקב פגיעה, תקלה ו/או שיבוש כאמור בהגנת הפרטיות.


עדכונים ושינויים:
סקרין מובייל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לעדכן ו/או לגרוע ו/או להוסיף פרטים אודות מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה כלשהיא מראש.  תוקפו של שינוי כזה יחל מרגע פרסומו באתר.


ביטול עסקה והחזרת מוצרים:
ככלל, רשאי לקוח לבטל את העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 , תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א 2010 והוראות כל דין. ביטול יעשה בהודעה שתשלח בכתב, ניתן באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל סקרין מובייל בכתובת – hello@screen-mobile.co.il

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא יגבו דמי ביטול.  החזרת מוצר בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה או כל הפרה אחרת של החוזה – תעשה ע”ח המזמין. במקרה של ביטול עסקה על ידי המזמין, על המוצר להגיע לכתובת רחוב המעוף 12, צפת ו/או לכתובת עדכנית אחרת באם תשתנה כשהוא ארוז באריזתו המקורית ו/או במצב זהה בו התקבל, בצירוף קבלת תשלום. כדי להחזיר את המוצר על המזמין למסור אותו בכתובת המעוף 12, צפת ו/או לכתובת עדכנית אחרת באם תשתנה או לשלוח אותו בדואר רשום, ל-סקרין מובייל המעוף 12, צפת ו/או לכתובת עדכנית אחרת באם תשתנה.

לאחר החזרת המוצר יזוכה המזמין בעלות העסקה בניכוי דמי משלוח וטיפול, ובניכוי דמי ביטול בשיעור של 4% עמלת דמי ביטול או 80  ש”ח, הסכום הנמוך מבניהם, בתוספת עמלת דמי ביטול של כ-2.5% ונגבת על ידי חברת האשראי.

מועדי ביטול העסקה יתאפשרו בכפוף להוראות ומגבלות המועדים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א 2010 וכל הוראה אחרת בדין. בהתאם לאמור לעיל, בכדי לבטל עסקה יש להשיב לחנות את המוצר כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית ו/או במצב בו התקבל  מבלי שנעשה בו שימוש כלשהו ו/או שינוי כלשהו. במקרה של הזמנה מיוחדת, לרבות הזמנת מוצר שאינו סטנדרטי ו/או מוצר שאינו קיים במחסן/חנות סקרין מובייל ו/או מוצר מיוחד שהוזמן עפ”י דרישת הלקוח, לא תחול מדיניות החזרת מוצרים, ותשלום עבור מוצר זה יהא מלא גם אם לא סופק ללקוח עקב ביטול ההזמנה. 

מוסכם כי החנות רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים: נפלה טעות קולמוס במחיר ו/או בתיאור המוצר, אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין, במקרה שאזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה המכירה. הודעה על ביטול כאמור תעשה באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד.


אחריות:
האחריות למוצרים הנמכרים באתר ניתנת על ידי סקרין מובייל ו/או מי מטעמה . לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהיא בגין נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוהה יותר אצל צד שלישי.  סקרין מובייל ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש לא כדין ו/או שימוש במרמה שיעשה ע”י צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע רכישה בחנות האתר.

סקרין מובייל מתחייבת לעשות מאמצים לאבטח את האתר, אך אינם מתחייבים שהשירות באתר יופרע, יינתן כסדרו בלי הפסקות ויתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית.

סקרין מובייל לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בקשר ו/או בעקבות שימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל. החנות לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור במפורש בתקנון זה ועל פי הוראות הדין.

סקרין מובייל לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

סקרין מובייל עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר ואבטחת כל הפעולות המבוצעות בו. יחד עם זאת, סקרין מובייל אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.

מבלי לגרוע מהאמור, סקרין מובייל לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית אשר לא בשליטתה, לרבות תקלות הנוגעות להזמנות מוצרים, אבטחת מידע, שמירה על הפרטיות וסליקה. 

נפלה טעות בתיאור מוצר כלשהו, לרבות טעות הנוגעת למחיר המוצר, תכונותיו וכיו”ב לא יחייב הדבר את סקרין מובייל.

לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סקרין מובייל בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.


זכויות:
כל הזכויות בתכנים ובתמונות המופיעות באתר סקרין מובייל, מוגנים בזכויות יוצרים.

התכנים והתמונות באתר נועדו לשימוש האישי של המשתמש בלבד ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי.  אין להעתיק, לשכפל תכנים או תמונות כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת של סקרין מובייל מראש ובכתב. סימני המסחר באתר הינם קניינה של  סקרין מובייל /או של היצרנים ו/או היבואנים בלבד.  סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד.  אין לעשות שימוש בסימני המסחר ללא הסכמת בעליהם בכתב מראש.


בערות נוספות:
סקרין מובייל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את המחירים, התכנים וכללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

סקרין מובייל אינה אחראית לתכנים המופיעים באתרי הקישור השונים.

ט.ל.ח – נפלה טעות בתיאור המוצר או במחיר המחירון או המחיר המבצע או המשלוחים, לא יחייב הדבר את סקרין מובייל ובתנאי שתיידע את הלקוח על הטעות.

דין ושיפוט:
הדין החל על תקנון זה, הוא דיני מדינת ישראל.  סמכות השיפוט היחידה לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

שאלות וברורים:
לברורים ושאלות במהלך הקניה או לאחר הקניה ניתן לפנות למחלקת ההזמנות של האתר, באמצעות הדואר האלקטרוני
hello@screen-mobile.co.il

או באמצעות הטלפון 052-640-4451
בימים א’-ה’ בשעות 09:30-18:30

גלילה למעלה
צריכים עזרה בלמצוא את הדגם שלכם? או כל דבר אחר? דברו איתנו בווטסאפ