0
0
0

0.00₪

Apple

קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל פרטיות – פעם נסעתם באוטובוס או ברכבת? עמדו מעליכם אנשים ותפסו אותכם מחשבות פרונואידיות? אל דאגה עכשיו אין לכם יותר ממה לדואג, מגן מסך הידרוג'ל פרטיות מונע הצצות למסך שלכם, מצמצם את נקודת הראיה מ90 מעלות ל30 מעלות, לא פוגע בראיה מלפנים המכשיר..
44.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל שקוף – אם אתם מחפשים את המילה האחרונה בשוק מגני המסך אז המוצר הזה הוא בשבילכם, הידרוג'ל שקוף זהו בעצם חומר שניקרא בשפת התעשייה TPU שזהו בעצם סיליקון שמוכר לכולם, נחשב לחומר עמיד מאוד, מונע שריטות ואבק...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
נאנו זכוכית 9H – מגן מסך נאנו זכוכית גמיש יותר מזכוכית מחוסמת, אך לא מוריד מערך ההגנה שלו, מגן על המסך ברמת חסינות הכי גבוהה 9H. מגן מפני שריטות ואבק על גבי המכשיר...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל פרטיות – פעם נסעתם באוטובוס או ברכבת? עמדו מעליכם אנשים ותפסו אותכם מחשבות פרונואידיות? אל דאגה עכשיו אין לכם יותר ממה לדואג, מגן מסך הידרוג'ל פרטיות מונע הצצות למסך שלכם, מצמצם את נקודת הראיה מ90 מעלות ל30 מעלות, לא פוגע בראיה מלפנים המכשיר..
44.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל שקוף – אם אתם מחפשים את המילה האחרונה בשוק מגני המסך אז המוצר הזה הוא בשבילכם, הידרוג'ל שקוף זהו בעצם חומר שניקרא בשפת התעשייה TPU שזהו בעצם סיליקון שמוכר לכולם, נחשב לחומר עמיד מאוד, מונע שריטות ואבק...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
נאנו זכוכית 9H – מגן מסך נאנו זכוכית גמיש יותר מזכוכית מחוסמת, אך לא מוריד מערך ההגנה שלו, מגן על המסך ברמת חסינות הכי גבוהה 9H. מגן מפני שריטות ואבק על גבי המכשיר...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל פרטיות – פעם נסעתם באוטובוס או ברכבת? עמדו מעליכם אנשים ותפסו אותכם מחשבות פרונואידיות? אל דאגה עכשיו אין לכם יותר ממה לדואג, מגן מסך הידרוג'ל פרטיות מונע הצצות למסך שלכם, מצמצם את נקודת הראיה מ90 מעלות ל30 מעלות, לא פוגע בראיה מלפנים המכשיר..
44.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל שקוף – אם אתם מחפשים את המילה האחרונה בשוק מגני המסך אז המוצר הזה הוא בשבילכם, הידרוג'ל שקוף זהו בעצם חומר שניקרא בשפת התעשייה TPU שזהו בעצם סיליקון שמוכר לכולם, נחשב לחומר עמיד מאוד, מונע שריטות ואבק...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
נאנו זכוכית 9H – מגן מסך נאנו זכוכית גמיש יותר מזכוכית מחוסמת, אך לא מוריד מערך ההגנה שלו, מגן על המסך ברמת חסינות הכי גבוהה 9H. מגן מפני שריטות ואבק על גבי המכשיר...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל פרטיות – פעם נסעתם באוטובוס או ברכבת? עמדו מעליכם אנשים ותפסו אותכם מחשבות פרונואידיות? אל דאגה עכשיו אין לכם יותר ממה לדואג, מגן מסך הידרוג'ל פרטיות מונע הצצות למסך שלכם, מצמצם את נקודת הראיה מ90 מעלות ל30 מעלות, לא פוגע בראיה מלפנים המכשיר..
44.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל שקוף – אם אתם מחפשים את המילה האחרונה בשוק מגני המסך אז המוצר הזה הוא בשבילכם, הידרוג'ל שקוף זהו בעצם חומר שניקרא בשפת התעשייה TPU שזהו בעצם סיליקון שמוכר לכולם, נחשב לחומר עמיד מאוד, מונע שריטות ואבק...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
נאנו זכוכית 9H – מגן מסך נאנו זכוכית גמיש יותר מזכוכית מחוסמת, אך לא מוריד מערך ההגנה שלו, מגן על המסך ברמת חסינות הכי גבוהה 9H. מגן מפני שריטות ואבק על גבי המכשיר...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל פרטיות – פעם נסעתם באוטובוס או ברכבת? עמדו מעליכם אנשים ותפסו אותכם מחשבות פרונואידיות? אל דאגה עכשיו אין לכם יותר ממה לדואג, מגן מסך הידרוג'ל פרטיות מונע הצצות למסך שלכם, מצמצם את נקודת הראיה מ90 מעלות ל30 מעלות, לא פוגע בראיה מלפנים המכשיר..
44.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל שקוף – אם אתם מחפשים את המילה האחרונה בשוק מגני המסך אז המוצר הזה הוא בשבילכם, הידרוג'ל שקוף זהו בעצם חומר שניקרא בשפת התעשייה TPU שזהו בעצם סיליקון שמוכר לכולם, נחשב לחומר עמיד מאוד, מונע שריטות ואבק...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
נאנו זכוכית 9H – מגן מסך נאנו זכוכית גמיש יותר מזכוכית מחוסמת, אך לא מוריד מערך ההגנה שלו, מגן על המסך ברמת חסינות הכי גבוהה 9H. מגן מפני שריטות ואבק על גבי המכשיר...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל פרטיות – פעם נסעתם באוטובוס או ברכבת? עמדו מעליכם אנשים ותפסו אותכם מחשבות פרונואידיות? אל דאגה עכשיו אין לכם יותר ממה לדואג, מגן מסך הידרוג'ל פרטיות מונע הצצות למסך שלכם, מצמצם את נקודת הראיה מ90 מעלות ל30 מעלות, לא פוגע בראיה מלפנים המכשיר..
44.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל שקוף – אם אתם מחפשים את המילה האחרונה בשוק מגני המסך אז המוצר הזה הוא בשבילכם, הידרוג'ל שקוף זהו בעצם חומר שניקרא בשפת התעשייה TPU שזהו בעצם סיליקון שמוכר לכולם, נחשב לחומר עמיד מאוד, מונע שריטות ואבק...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
נאנו זכוכית 9H – מגן מסך נאנו זכוכית גמיש יותר מזכוכית מחוסמת, אך לא מוריד מערך ההגנה שלו, מגן על המסך ברמת חסינות הכי גבוהה 9H. מגן מפני שריטות ואבק על גבי המכשיר...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל פרטיות – פעם נסעתם באוטובוס או ברכבת? עמדו מעליכם אנשים ותפסו אותכם מחשבות פרונואידיות? אל דאגה עכשיו אין לכם יותר ממה לדואג, מגן מסך הידרוג'ל פרטיות מונע הצצות למסך שלכם, מצמצם את נקודת הראיה מ90 מעלות ל30 מעלות, לא פוגע בראיה מלפנים המכשיר..
44.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל שקוף – אם אתם מחפשים את המילה האחרונה בשוק מגני המסך אז המוצר הזה הוא בשבילכם, הידרוג'ל שקוף זהו בעצם חומר שניקרא בשפת התעשייה TPU שזהו בעצם סיליקון שמוכר לכולם, נחשב לחומר עמיד מאוד, מונע שריטות ואבק...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
נאנו זכוכית 9H – מגן מסך נאנו זכוכית גמיש יותר מזכוכית מחוסמת, אך לא מוריד מערך ההגנה שלו, מגן על המסך ברמת חסינות הכי גבוהה 9H. מגן מפני שריטות ואבק על גבי המכשיר...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל פרטיות – פעם נסעתם באוטובוס או ברכבת? עמדו מעליכם אנשים ותפסו אותכם מחשבות פרונואידיות? אל דאגה עכשיו אין לכם יותר ממה לדואג, מגן מסך הידרוג'ל פרטיות מונע הצצות למסך שלכם, מצמצם את נקודת הראיה מ90 מעלות ל30 מעלות, לא פוגע בראיה מלפנים המכשיר..
44.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
הידרוג'ל שקוף – אם אתם מחפשים את המילה האחרונה בשוק מגני המסך אז המוצר הזה הוא בשבילכם, הידרוג'ל שקוף זהו בעצם חומר שניקרא בשפת התעשייה TPU שזהו בעצם סיליקון שמוכר לכולם, נחשב לחומר עמיד מאוד, מונע שריטות ואבק...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
קונים 3 משלמים על 2!
0
נאנו זכוכית 9H – מגן מסך נאנו זכוכית גמיש יותר מזכוכית מחוסמת, אך לא מוריד מערך ההגנה שלו, מגן על המסך ברמת חסינות הכי גבוהה 9H. מגן מפני שריטות ואבק על גבי המכשיר...
34.90₪
הוספה לעגלת הקניות
Apple

תפוח עץ

אפל היא אחת מחלוצות המחשבים האישיים ומערכות הפעלה גרפיות מודרניות ריבוי משימותהחברה הוקמה בקליפורניה על ידי סטיב ג'ובס, רונלד וויין וסטיב ווזניאק בשנות השבעיםהייצור שלה, שהיה מבוקש מאוד ברחבי העולם , הביא לחברה רווחי שיאבאוגוסט 2011 הפכה חברת השנה לחברה היקרה ביותר בעולםזו החברה הפופולרית ביותר מבחינת ייצור טכנולוגיהיום זה אפילו ללא תחרותלמרבה הצער, גם עם הטלפונים המותגים האופנתיים, צרות מתרחשות - סדקים וניתוחים של המסך כתוצאה ממכה או נפילהעם זאת, עם אביזרים מודרניים של מגן המסך של אפל , ניתן למנוע בהצלחה בעיות אלה.

כדי לשמור על מסך הגאדג'ט חדש, רכשו אפל מגן מסך איכותי עבור המסך, הכריכה האחורית ומצלמת 2.5D-20D.

מגני מסך יעילים של אפל

כידוע, כיום החברה היא לא רק אחד המותגים הפופולאריים ביותר אלא גם היקרים ביותר בתחום הטלפונים הניידים. T הוא ציוד של המותג הזה מאופיין פתרונות חדשניים, איכותיים, וקלות השימושבשל תג המחיר, שבירת הטלפון הזה תהיה הפסד בלתי הפיךלכן, יש צורך להגן על צג ה- LCD באמצעות רוטטור מסך זכוכית מחוסמת עבור Apple בחנות המקוונת שלנו תוכלו לרכוש אביזרי מגן מסך באיכות גבוהה לטלפון אפל כאן תוכלו למצוא חומרה אמינה לכל דגמי האייפון במחירים נוחים.

האם עלי לקנות מגן מסך נוסף לטלפון Apple שלי?

אתה "כנראה שמעת יותר מפעם אחת כי טלפון האלה נמצאים בחזית טכנולוגיה חכמה ואיכות מוצרכיום במדינות רבות בעולם ניתן לומר כי חברה זו היא מונופול מוחלט במכירות ופופולריות של דגמים חדשיםנראה כי אנשים רבים מאמינים כי בשל האיכות הגבוהה של מוצריהםאין צורך במגן מסך נוסף של אפל של זכוכית שום דבר לא יכול להיות רחוק יותר מהאמתלמרות העובדה כי הטלפונים החכמים הללו עשויים מחומרים באיכות טובה, הם אינם אמינים והתצוגות שלהם דורשות מגני מסך של Apple iPhone נוספים כמו מותגים אחריםיתר על כן, תקופת האחריות למוצרים אלה אינה שנתיים, כמו ציוד אחר, אלא שנה בלבדלכן, על מנת ליהנות מהאייפון שלכם זמן רב ככל האפשר, דאגו לבטיחותו, באמצעות מסך מגן של אפל עם קשיות של עד 9H בסולם המוהזה יפחית משמעותית את הסיכון לשבירת מטריקס אם ייפול.

תפקידה העיקרי של אביזר זה הוא להימנע מכישוף מכני ושריטותסרטים / משקפיים מודרניים מצופים בחומר אנטי-רפלקטיבי, כך שתוכלו לעבוד עם מכשיר נייד כאשר אור השמש פוגע במסך ובאור בהיר.

אביזר המגן המשתלם והמוכר ביותר הוא סרט - זו אפשרות לבגדזכוכית היא אפשרות אמינה, היא תחסוך את הטלפון החכם שלך מנפילהגם אביזר אחד וגם אביזר משדר צבעים באופן מלא, אל תאט את תגובת החיישן לפקודות המשתמש.

מגן מסך זכוכית מחוסמת של אפל הוא ההגנה האפקטיבית ביותר על מסך הטלפון הנייד שלך מפני זעזועים ושריטותב -90% מהמקרים בהם הטלפון שלך נשמט, הזכוכית נגד הזעזועים תסייע לשמור על בטיחות המסך שלך ולחסוך לך כסף וזמן.

לאחר ההשפעה, האביזר מכבה את העומס ומפיץ אותו על פני כל שטח המסךקל להחליף אותו בחדש מבלי להשפיע על המסך הראשיהמשקפיים שלנו לא מתנפצים לחתיכות עם ההשפעה מכיוון שטכנולוגיית הייצור משתמשת בסרט פולימרי מיוחד המחזיק את הזכוכית על עצמה.

הודות לטכנולוגיית הייצור המתוחכמת, דברים אלו עשויים מכמה שכבות של פולימרים איכותיים, דבק ג'לוציפוי אולאופובי התורם להחלקת אצבע נעימה ובזכות ציפוי זה טיפות מים מתגלגלות מעל פני הזכוכית.

בחנות המקוונת שלנו תוכלו למצוא מבחר רחב של מגיני מסך של אפל במחירים נאיםליד כל שם ישנם מאפיינים התואמים לחלוטין את המציאותלהזמנה, השתמש בכל שיטה נוחהאנו מציעים מחיר זול , אך ללא ספק האביזרים הפופולריים והנחוצים ביותר לטלפון שלך כרגע.